FinanseArchiwum

PPE czy PPK?

Zacznijmy od rozszyfrowania tajemniczych skrótów. PPE to Pracownicze Plany Emerytalne. Istnieją one w Polsce od 1999 roku i są częścią III (dobrowolnego) filaru emerytalnego czyli dodatkowej emerytury. To pracodawca ustala, wysokość składki na rzecz pracowników (maksymalnie 7%

PPE – Pracowniczy Program Emerytalny

PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) to system zorganizowanego, grupowego, systematycznego gromadzenia środków na okres emerytalny. Istnieje od 1999 roku. Ta forma gromadzenia środków na przyszłą emeryturę nie jest zbyt popularna, ale od jakiegoś czasu notuje się wzmożone zainteresowanie