FinanseArchiwum

PPE – Pracowniczy Program Emerytalny

PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) to system zorganizowanego, grupowego, systematycznego gromadzenia środków na okres emerytalny. Istnieje od 1999 roku. Ta forma gromadzenia środków na przyszłą emeryturę nie jest zbyt popularna, ale od jakiegoś czasu notuje się wzmożone zainteresowanie