PPE – Pracowniczy Program Emerytalny

PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) to system zorganizowanego, grupowego, systematycznego gromadzenia środków na okres emerytalny. Istnieje od 1999 roku. Ta forma gromadzenia środków na przyszłą emeryturę nie jest zbyt popularna, ale od jakiegoś czasu notuje się wzmożone zainteresowanie PPE. Przyczyn upatruje się w związku z wdrażaniem Programu Budowy Kapitału Polaków.

Pracowniczy Program Emerytalny tworzony jest przez konkretnego pracodawcę dla jego pracowników. Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia programu, podobnie jak pracownicy nie mają obowiązku przystępowania do niego. To dobrowolna umowa określająca wzajemne zobowiązana obu stron. PPE jest więc integralnie związany z określonym pracodawcą, a kiedy pracownik zmienia miejsce zatrudnienia, pracodawca przestaje wpłacać środki do Programu.

pracowniczy program emerytalny

Co może wtedy zrobić pracownik?

  • może zostawić swoje środki zgromadzone w PPE, a fundusz, któremu je powierzono nadal będzie je inwestował – nowe środki nie będą już wpływały
  • może przetransferować środki na konto innego PPE (pod warunkiem, że nowy pracodawca prowadzi program)
  • może przenieść środki na Indywidualne Konto Emerytalne – założenie go wymaga wizyty w wybranej instytucji finansowej a następnie złożenia u pracodawcy wniosku z prośbą o transfer środków z konta PPE na IKE

UWAGA: wszelkie dyspozycje związane ze środkami zgromadzonymi w ramach PPE składać należy za pośrednictwem pracodawcy, który odprowadzał środki na nasze konto – także wtedy, kiedy zatrudnienie ustało.

PPE przeznaczony jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników danej instytucji czy firmy, nie obejmuje członków ich rodzin.

 

ppe

Wyłącznym właścicielem środków zgromadzonych w ramach PPE jest pracownik, choć dyspozycje w jego imieniu wykonuje pracodawca.

PPE to program łączący ochronę ubezpieczeniową z gromadzeniem i inwestowaniem środków w specyficznym funduszu kapitałowym. Podstawą Programu jest umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczenie jest poszerzone o gromadzenie kapitału w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym. Kwota składki podstawowej nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia pracownika. Można ją ustalić na  3 sposoby:

  • procentowo od wynagrodzenia

albo

  • w jednakowej kwocie dla wszystkich pracowników

albo

  • procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.