transport zwlok

Formalności związane z międzynarodowym transportem zwłok

Międzynarodowy transport zwłok to proces, który obarczony jest dużą odpowiedzialnością. Wszystkie procedury związane nim są precyzyjnie określone w obowiązujących przepisach prawa. Aby móc rozpocząć międzynarodowy transport ciała niezbędne jest dopełnienie odpowiednich formalności. Jakich dokładnie?

Jakie są wymagania formalne przy transporcie zwłok z zagranicy?

Międzynarodowy transport zwłok wymaga uzyskania niezbędnego pozwolenia od starosty powiatu, w którym planowany jest pochówek. Zanim jednak organ ten wyda zaświadczenie, musi zasięgnąć opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Zezwolenia są wydawane w ciągu 3 dni. Trzeba tylko pamiętać, aby przy składaniu wniosku przedstawić dokument będący potwierdzeniem zgonu, który jest przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Jeśli dodatkowo nie umieszczono na nim przyczyny zgonu, wtedy potrzebne będzie również zaświadczenie, że śmierć nie była spowodowana zakaźną chorobą. W dopełnieniu wszystkich formalności pomoże profesjonalny zakład pogrzebowy!

Jakim pojazdem mogą być sprowadzane zwłoki zza granicy?

Transport zwłok wymaga zastosowania samolotu, kolei lub specjalnie przystosowanych w tym celu samochodów. Pojazdy muszą mieć przede wszystkim odpowiednie oznakowanie, jako auto specjalne. Zwykle są to karawany, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku dotyczącego wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich środkami transportu, muszą mieć odizolowaną kabinę kierowcy, aby stanowiła oddzielną przestrzeń od miejsca przewożenia. Podłoga samochodu musi mieć właściwe zabezpieczenie, które uniemożliwi ewentualne przesuwanie się trumny w trakcie podróży do kraju. Takimi pojazdami dysponuje m.in. zakład pogrzebowy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, przestrzegający wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Komu zlecić międzynarodowy transport zwłok?

Jest to bardzo poważne i wymagające przedsięwzięcie, dlatego należy zlecać międzynarodowy transport zwłok specjalistycznym zakładom pogrzebowym. Fachowcy dysponują ogromnym doświadczeniem oraz przystosowanymi karawanami, dzięki którym cały proces przebiega zgodnie z prawem i z poszanowaniem dla zmarłego. Warto powierzyć to zadanie doświadczonym zakładom z nieposzlakowaną opinią.

Polecane w serwisie

Popularne artykuły