inflacja

GK BEST z mocnym wzrostem inwestycji w portfele wierzytelności w końcówce 2021r.

inflacjaŁączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portfeli wierzytelności w minionym roku sięgnęły blisko 400 mln zł (dokładnie 398,7 mln zł) i były o 9% wyższe niż rok wcześniej. Grupa zainwestowała w 2021 r. prawie 157 mln zł w nowe portfele wierzytelności, z czego większość inwestycji zrealizowano w czwartym kwartale. Kwota przeznaczona na nabycie nowych portfeli w omawianym okresie była wyższa niż łączne nakłady w latach 2018-2020. 

– W czwartym kwartale 2021 r. utrzymaliśmy wysoki poziom spłat z zarządzanych portfeli: po raz kolejny przekroczyły one 94 mln zł, z czego ponad 83 mln zł przypadło na GK BEST, proporcjonalnie do naszego udziału w poszczególnych funduszach sekurytyzacyjnych, za pośrednictwem których inwestujemy w portfele wierzytelności nieregularnych. W całym ubiegłym roku łączne spłaty sięgnęły blisko 399 mln zł, z czego ponad 351 mln zł to kwota należna GK BEST, co oznacza wzrost o odpowiednio 9% i 7% w porównaniu z 2020 r. Biorąc pod uwagę niewielkie inwestycje w nowe portfele w poprzedzających okresach, świadczy to o rosnącej efektywności naszych działań windykacyjnych – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Wzrost inflacji

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, po okresie ograniczonych inwestycji w nowe portfele, w czwartym kwartale minionego roku powróciliśmy do zakupów na rynku wierzytelności. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy na zakup nowych portfeli przeznaczyliśmy ponad 146 mln zł, a w całym ubiegłym roku prawie 157 mln zł. To więcej niż nasze łączne nakłady na inwestycje zrealizowane w latach 2018-2020, kiedy wyniosły one w sumie około 122 mln zł. Kupujemy przy tym obecnie wierzytelności „świeższe”, na wcześniejszych etapach windykacji, z naszej perspektywy dobrej jakości, w tym także zabezpieczone hipotecznie – wskazał Krzysztof Borusowski. – Bierzemy aktywny udział w kolejnych ogłaszanych przetargach. Docelowo chcemy powrócić do poziomu inwestycji, jakie realizowaliśmy w latach 2016-2017, czyli około 250-300 mln zł rocznie. Jesteśmy na to dobrze przygotowani. Do dyspozycji mamy różne źródła finansowania. Jednym z nich jest oczywiście uruchomiony w minionym roku kolejny publiczny program emisji obligacji – dodał prezes BEST.

 

Polecane w serwisie

Popularne artykuły