nowe technologie testowania

Jak działają testery end of line?

nowe technologie testowania

Nowoczesne linie technologiczne są projektowane z myślą o maksymalnej optymalizacji wszystkich procesów niezbędnych do szybkiego wytworzenia produktu przy możliwie największym ograniczeniu związanych z tym kosztów. Równie ważne będzie zweryfikowanie czy produkt spełnia oczekiwania co do swej jakości. Pozwoli to na zmniejszenie liczby ewentualnych reklamacji i umożliwi stałe doskonalenie stosowanych procedur.

Dlaczego stosowanie testerów jest ważne?

Większość procesów produkcyjnych przebiega w sposób zautomatyzowany, a nadzór nad ich wynikami jest możliwy głównie dzięki rozmaitym czujnikom na bieżąco weryfikującym poszczególne parametry wpływające na uzyskiwane rezultaty. W przypadku złożonych wyrobów stosowanych jest zwykle wiele maszyn pomiarowych kontrolujących kolejne zmienne i w razie potrzeby reagujących na występujące odchyłki odrzuceniem półproduktu lub skierowaniem go do ponownej obróbki, o ile jest to możliwe. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii oraz wynikających z niego kosztów przez wyeliminowanie wyrobów, które nie będą spełniały wymagań użytkownika lub obowiązujących w konkretnej branży norm. W zależności od potrzeb procedury kontrolne można stosować na różnych etapach produkcji, a ich ilość jest uzależniona od specyfiki konkretnej technologii. Regułą jest jednak korzystanie przynajmniej z testerów end of line (EOL). Ich rolą jest ostateczne sprawdzenie, czy wyrób nie ma istotnych wad i mieści się w przyjętych normach.

Co daje korzystanie z testerów EOL?

Testery end of line są powszechną formą kontroli jakości, zakres ich działania oraz weryfikowane parametry mogą być różne, z reguły obejmują jednak kilka lub nawet kilkanaście najistotniejszych zmiennych. Zaletą ich stosowania jest możliwość przyspieszenia ostatniego etapu produkcji i jego zautomatyzowanie, a także dostęp do wyników, zarówno jeżeli chodzi o ujęcie statystyczne, jak i zakres oraz rodzaj pojawiających się błędów, co ma duże znaczenie dla możliwości usprawnienia wykorzystywanych maszyn i urządzeń, a także używanych materiałów i półproduktów. W zależności od potrzeb testery end of line mogą stosować techniki badania wizualnego, m.in. spełniania wymogów co do barwy czy ciągłości nałożonej powłoki. Sprawdza się też parametry fizyczne takie jak rozmiary, dokładność wykonania, jakość powierzchni, kształt oraz masę. Przy użyciu zaawansowanych technologii można uzyskać wgląd w strukturę materiału, a nawet jego skład czy cechy wytrzymałościowe. W grę wchodzi też sprawdzanie szczelności, jakości montażu i poprawnego działania.

Firmą specjalizującą się w opracowywaniu testerów end of line jest Pro-Assem. Zajmuje się projektowaniem i budową maszyn oraz linii montażowych, a także automatyzacją procesów technologicznych.

Polecane w serwisie

Popularne artykuły