opiekun medyczny

Jak uzyskać przygotowanie do pracy jako opiekun medyczny?

Zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem w kierunku opieki medycznej w ostatnim czasie cały czas rośnie. W jaki sposób można uzyskać przygotowanie do pracy na stanowisku opiekuna medycznego?

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Osoba posiadająca przygotowanie w kierunku jak opieka medyczna zajmuje się przede wszystkim pomocą osobom chorym, z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnym, aby pomóc im w codziennych czynnościach.

Opiekunowie medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach, między innymi w szpitalach, zakładach opiekuńczych, leczniczych, hospicjach, fundacjach. Również mogą świadczyć usługi opieki na własną rękę, w domach osób potrzebujących wsparcia.

Zatrudnienie jako opiekun medyczny można znaleźć nie tylko w Polsce. Wiele osób decyduje się również na rozpoczęcie pracy za granicą.

Jakie czynności prowadzi opiekun medyczny?

Opiekun medyczny zajmuje się prowadzeniem różnego rodzaju czynności, które pozwalają podopiecznemu na wygodniejsze, zdrowsze i łatwiejsze prowadzenie codziennych czynności. Dba on jednocześnie o jego zdrowie i jest gotowy do pomocy w razie pojawienia się problemów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że opiekun medyczny nie ma takich samych uprawnień jak pielęgniarka czy lekarz, dlatego nie może podawać on leków, wykonywać zabiegów pielęgniarskich.

W trakcie pracy opiekun medyczny zajmuje się między innymi:

  • rozpoznawaniem potrzeb podopiecznego

  • pomocą w codziennych czynnościach, na przykład w karmieniu, utrzymaniu czystości

  • asystowaniem podczas zabiegów pielęgniarskich

  • dbaniem o higieniczne warunki w otoczeniu podopiecznego

  • pomogą w utrzymywaniu jego samodzielności

  • podtrzymywaniem aktywności społecznej

  • wspieraniem zachowań prozdrowotnych

Jak uzyskać przygotowanie do pracy na stanowisku opiekuna medycznego?

Aby otrzymać kwalifikacje do pracy jako opiekun medyczny, zalecane jest przede wszystkim skorzystanie z odpowiednich zajęć przygotowujących do tego zawodu. Obecnie są one oferowane głównie w szkołach policealnych, które oferują kompleksowe zajęcia w tym kierunku.

Gdy chcesz pracować jako opiekun medyczny Kraków – https://faber.edu.pl/szkoly/szkola-medyczna/opiekun-medyczny/ jest miastem, w którym obecnie dostępne są szkoły policealne prowadzące kształcenie w tym kierunku. Możliwa jest również bezpłatna nauka. Więcej informacji na temat ich ofert można znaleźć w internecie.

Żeby rozpocząć kształcenie w szkole policealnej na stanowisku opiekuna medycznego, konieczne jest posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia – matura nie jest wymagana. Trzeba też przekazać do szkoły zaświadczenie lekarskie, zdjęcia oraz wniosek o przyjęcie. O przyjęciu na kierunek decyduje kolejność złożenia aplikacji.

Polecane w serwisie

Popularne artykuły