wycena wlasnosci intelektualnej

Jak wycenić prawa własność intelektualnej firmy?

Własność intelektualna obejmuje wszelkie wytwory ludzkiego umysłu. Należą do nich między innymi znaki towarowe, prawa autorskie i opracowane technologie. Są to dobra niematerialne, które wliczają się w wartość przedsiębiorstwa. Tak zwany kapitał intelektualny budują osoby tworzące firmę oraz jej pracownicy. Jak się go wycenia? Dlaczego jest on tak ważny? Zapraszam do czytania.

Własność intelektualna przedsiębiorstwa – co to takiego?

Na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko majątek materialny, ale również niematerialny. Zaliczają się do niego w szczególności prawa własności intelektualnej. Przykładami twórczej działalności człowieka są nowatorskie oprogramowania, znaki towarowe, nazwy handlowe, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe.

Własność intelektualna firmy to nierozłączna część jej aktywów. Decyduje ona o potencjale biznesu oraz wartości na rynku. To dzięki niej przedsiębiorstwo może się rozwijać i budować realną przewagę nad konkurencją.

Prawa własności intelektualnej są dobrze chronione przez przepisy prawne. Własność nie może być wykorzystana przez nieupoważnione do niej osoby. Warto dodać, że prawa takiej własności można odsprzedać (z wyjątkiem osobistych praw autorskich).

Metody oraz cel wyceny własności intelektualnej firmy

Wycena własności intelektualny firmy ze względu na jej niematerialny charakter bywa uciążliwa. Pierwszym krokiem jest ustalenie, co właściwie do takiej własności się zalicza. Następnie ocenia się jej znaczenie dla firmy. Tutaj bierze się pod uwagę również zainteresowanie osób trzecich.

Wycena własności intelektualnej jest nierozłącznym elementem wyceny przedsiębiorstwa Szczecin. Ma ona duże znaczenie przy przeprowadzaniu analizy finansowej firmy. Musisz jednak pamiętać, że jest to złożony proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy.

Profesjonalną wyceną firm i ich własności zajmuje się Wardyn Doradztwo, które działa na rynku już od 20 lat. Kancelaria jako jedna z nielicznych specjalizuje się również w ustalaniu wystąpienia związku przyczynowo-skutkowego wywołanego zdarzeniami gospodarczymi.

Celem wyceny własności intelektualnej najczęściej jest jej sprzedaż. Jest ona również istotna przy zaciąganiu zobowiązań. Wtedy może ona posłużyć jako zabezpieczenie, które ułatwi otrzymanie kredytu czy pożyczki.

Polecane w serwisie

Popularne artykuły