Ile wynoszą odsetki ustawowe? Jak i kiedy nalicza się odsetki za opóźnienie płatności?

odsetki ustawowe

Fot. PixaBay

Nieterminowe płatności to problem, z którym musi borykać się duża część polskich przedsiębiorców. Jeżeli płatność za produkt czy usługę nie wpływa w terminie, można żądać rekompensaty, a dokładniej odsetek za spóźnioną płatność. Czym są odsetki ustawowe i jak je obliczyć zgodnie z obowiązującym prawem?

Na szczęście przedsiębiorcy, którzy borykają się z nieterminowymi płatnościami, mają odpowiednie narzędzie do tego, by wyegzekwować od kontrahenta należność. Ustawowe odsetki to coś, co można wykorzystać w walce o należne pieniądze. Czym w ogóle są odsetki ustawowe i ile wynoszą?

Odsetki ustawowe – ile wynoszą?

Odsetki ustawowe, czyli takie, które można naliczać już dzień po nie otrzymaniu zapłaty od kontrahenta, mają swoje ustawowe odpowiedniki oraz wyliczenia. Ważne jest to, że ich wysokość nie można naliczyć ich powyżej kwoty procentowej o której mówi ustawa. Odsetki można podzielić na trzy kategorie:

  • Odsetki kapitałowe – liczone od pożyczonego kapitału
  • Odsetki za opóźnienia – liczone w momencie braku spłaty pożyczki
  • Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych – występuje w transakcjach handlowych

Odsetki oblicza się na podstawie stopy referencyjnej NBP (1.5% na teraz) i obecnie wynoszą:

  • Odsetki kapitałowe – 5% w skali roku
  • Odsetki za opóźnienia – 7%
  • Odsetki w transakcjach handlowych – 9 % w skali roku

Jak obliczyć odsetki?

Wysokość odsetek ustawowych wylicza się według prostego wzoru matematycznego:

Kwota zaległości pomnożona przez liczbę dni bez zapłaty po terminie pomnożone przez wysokość stawki, a wszystko to dzielone przez 365 (w roku przestępnym przez 366).

odsetki ustawowe

Fot. PixaBay

Kiedy naliczane są odsetki ustawowe?

Jeżeli w zawartej pomiędzy kontrahentami umowie nie ma mowy o innych stawkach za opóźnienie płatności, obowiązują odsetki ustawowe. I to już od pierwszego dnia po tym, gdy minie termin płatności na wystawionej fakturze.

Ustawowe odsetki za opóźnienie płatności – podstawa prawna

Przyjmuje się, że podstawą prawną, jeżeli chodzi o odsetki ustawowe, są następują artykuły Kodeksu Cywilnego: 359 oraz 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz artykuł 4 pkt 3 ustawy z 8 marca 2013 r.. Więcej informacji na temat odsetek, sposobów ich wyliczania oraz podstaw prawnych, znajdziecie pod TYM ADRESEM.

Advertisement

Dodaj komentarz