emerytura

PPE czy PPK?

Zacznijmy od rozszyfrowania tajemniczych skrótów.

PPE to Pracownicze Plany Emerytalne. Istnieją one w Polsce od 1999 roku i są częścią III (dobrowolnego) filaru emerytalnego czyli dodatkowej emerytury. To pracodawca ustala, wysokość składki na rzecz pracowników (maksymalnie 7% wynagrodzenia). Od przekazanych pieniędzy nie musi on płacić składek na ubezpieczenie społeczne i  może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PPE – przepisy zostały dostosowane do aktualnych przepisów Unii Europejskiej. W ramach nowelizacji wprowadzono ograniczenie maksymalnego stażu pracy uprawniającego do przystąpienia pracownika do PPE do poziomu 3 lat. Wprowadzono także obowiązek dla pracodawcy: musi on na wniosek pracownika udzielać informacji na piśmie na temat skutków prawnych ustania zatrudnienia w stosunku do środków zgromadzonych na jego rachunku w PPE.

 

ppe

 

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Celem PPK jest rozwój Polskiej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w ramach Programu Budowy Kapitału. W bieżącym roku system staje się obowiązkowy. PPK także będą częścią III filaru emerytalnego. Od 2019 roku wszyscy pracodawcy są zobowiązani do utworzenia PPK dla swoich pracowników, dla których odprowadzają składki ZUS, ale to pracownik będzie mógł sam zadecydować, czy chce skorzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych, czy z nich zrezygnować. Fundusz, na którym gromadzone będą oszczędności wybiera pracodawca – pracownik nie ma tu nic do powiedzenia. W skład pieniędzy zgromadzonych w PPK wejdą fundusze od pracodawcy, pracownika oraz dodatek z budżetu państwa.

Do systemu zostaną automatycznie włączone wszystkie osoby od 19 do 55 roku życia; pracownicy w przedziale wiekowym 55-70 mogą dołączyć do programu dobrowolnie, ale osoby powyżej 70 roku życia są z niego wyłączone.

Firmy, które prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne ze składką w wysokości 3,5 proc. i partycypacją na poziomie 25%  będą zwolnione z obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

ppe

 

Pracownicy zostaną więc automatycznie przypisani do systemu PPK, ale będą mogli zrezygnować z udziału w nim. Od 1 stycznia bieżącego roku wszyscy pracodawcy sukcesywnie włączani są do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych – najpierw największe firmy, potem te średniej wielkości, a na końcu najmniejsze.

Polecane w serwisie

Popularne artykuły