kursy walut

Rynek walutowy: krótki słowniczek

Kursy walut –  używając terminu „kursy walut” mamy na myśli ich ceny wyrażone innymi walutami wymienialnymi, czyli po prostu relację jednych walut do drugich. Klientów banków oraz kantorów zawsze interesuje kurs kupna i kurs sprzedaży. Kurs kupna waluty zawsze jest nieznacznie niższy od kursu sprzedaży. W poszczególnych placówkach wymiany walut kursy kupna i sprzedaży mogą być różne, bo w kursie waluty uwzględnione są koszty usługi. W internetowym kantorze bywa taniej, bowiem niższe są koszty prowadzenia działalności i obsługi klienta.

Kurs krzyżowy – inaczej: kurs krosowy. To relacja jednej waluty do innej bez udziału złotówki. Np. relacja EUR / USD.

Rynek walutowy – wszystkie transakcje kupna i sprzedaży walut o ustalonym kursie jakie mają miejsce pomiędzy placówkami wymiany walut. Głównymi miejscami obrotu walutą są centra finansowe w Londynie, Nowym Jorku, Tokio, Singapurze i Frankfurcie nad Menem.

waluty

Ryzyko walutowe – to ewentualne ryzyku związane z wymianą walut po określonym kursie. Wahania kursu zależą od stabilności polityki finansów państwa oraz światowej gospodarki i ogółu wydarzeń politycznych. W przypadku zobowiązań długoterminowych ryzyko walutowe jest większe niż w przypadku zobowiązań krótkoterminowych, bo znacznie trudniej jest przewidzieć zachowanie kursu walutowego.

Spread – wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

kursy walut

Przewalutowanie – zamiana jednej waluty na inną wedle ustalonego kursu. Najczęściej  zabieg ów stosowany jest w odniesieniu do kredytów zaciąganych w danej walucie. Dzięki zleceniu przewalutowania możemy zamienić np. PLN na USD. Zmiana waluty zaciągniętego zobowiązania może za sobą pociągać zmiany w oprocentowaniu, marży i innych kosztach tego zobowiązania.

Kantor internetowy –  całodobowa dostępność oraz korzystniejszy kurs waluty względem banków i kantorów stacjonarnych to jego najważniejsze cechy. Korzystając z bankowości internetowej, klient przelewa środki w jednej walucie i w zamian otrzymuje na podane konto równowartość w innej.  Pierwszym kantorem internetowym był walutomat.pl powstały w 2009 roku.

Polecane w serwisie

Popularne artykuły