oczyszczalnia sciekow

Za co odpowiadają skrzynki sterujące w pompowniach ścieków?

Regulacja i sterowanie pracą przepompowni ścieków ma duże znacznie dla sprawnego odprowadzania ścieków bytowych i kierowania ich do oczyszczalni. Pozwala także na szybką reakcję w razie nieoczekiwanej awarii. Zastosowanie skrzynki sterującej niesie ze sobą także inne korzyści dla wygodnej i intuicyjnej obsługi instalacji kanalizacyjnej. Wyjaśniamy, jaką funkcję pełni sterowanie przepompownią ścieków i dlaczego warto z niego skorzystać!

Rola skrzynek sterujących w przepompowniach ścieków

Szafy sterownicze w domowej pompowni ścieków to ważny element infrastruktury kanalizacyjnej. Są stosowane do sterowania pompą lub pompami przepompowni. Szafki dają możliwość zabezpieczenia pomp przed przeciążeniem i zwarciem, a także brakiem fazy zasilającej. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii i zadbać o ciągłość pracy instalacji. W skrzynkach znajduje się przełącznik funkcyjny dla pracy ręcznej i automatycznej oraz sygnalizacja dźwiękowa alarmu. Informuje użytkownika o przekroczonym poziomie alarmowym medium, który zagraża bezpiecznej pracy.

Funkcje szafek sterowniczych

Skrzynki sterujące są używane do monitorowania stanów pracy przepompowni ścieków bytowych. Ich funkcjonalność powinna być dopasowana do rodzaju i liczby pomp, aby umożliwić zdalne sterowanie. Poszczególne modele różnią się dostępnymi opcjami i wyposażeniem. Te i inne elementy przepompowni można kupić w specjalistycznych sklepach z armaturą wodno-kanalizacyjną. Inwap w Brzegu ma w swoim asortymencie sprzęt do instalacji pompowni ścieków. Szafki do pompowni o jednej pompie mają układ przekaźnikowy. W przypadku sterowania instalacją z kilkoma pompami na wyposażeniu skrzynki znajduje się sterownik programowalny, często z panelem operatorskim zlokalizowanym na drzwiczkach. Takie rozwiązanie rodem z obiektów przemysłowych znacznie usprawnia obsługę przepompowni domowej. W zależności od rodzaju przepompowni oraz mocy pomp montuje się szafki z rozruchem bezpośrednim (moc do 4 kW), układem gwiazda-trójkąt lub z układem łagodnego startu i hamowania (5,5 kW i więcej). Przystosowane do zabudowy wewnętrznej lub zewnętrznej skrzynki sterownicze umożliwiają wygodne sterowanie przepompownią ścieków. Są niezbędnym elementem systemu monitoringu stanów pracy oraz zdalnego sterowania pracą domowej pompowni.

Polecane w serwisie

Popularne artykuły